กีฬาสี มีไว้เพื่ออะไร

กีฬาสี

กีฬาสี มีไว้เพื่ออะไร

กีฬาสี เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

จัดกีฬาสี เพื่ออะไร

กีฬาสีในโรงเรียนมีจุดประสงค์หลักเลยคือให้เด็กต่างห้องต่างชั้นเรียน ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการเรียน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในโรงเรียนมากขึ้น และสามารถช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และรู้ลึกถึงธาตุแท้ของหลายๆคนเลยหละ ใครช่วยงานใครไม่ช่วยงานใครเรื่องมากน้อย ใครรับฟังใครไม่รับฟัง ต้องลองถามตัวเองดูด้วยนะว่าเป็นพวกไหน

ประโยชน์จากกิจกรรมกีฬาสี

  1. ความรอบคอบในการทำงาน
  2. รู้จักค่าของเงิน
  3. ความสามัคคีทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
  4. สอนให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ
  5. เป็นคนมีความอดทนต่อความยากลำบาก
  6. ความระมัดระวังในขณะทำงาน
  7. เรียนรู้ที่จะแบ่งเวลา

ความยุติธรรมในกีฬา มีอะไรบ้าง


น้ำใจนักกีฬา

น้ำใจนักกีฬาเป็นทัศนคติที่มีความพยายามให้เกิดความยุติธรรมและอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่ง จรรยาบรรณและความเป็นหนึ่งเดียว และชัยชนะ

น้ำใจนักกีฬาแสดงถึงความปรารถนาว่ากิจกรรมจะสนุกในตัวเอง แนวคิดที่รู้จักกันดีจากนักข่าวกีฬาชื่อ แกรนต์แลนด์ ไรซ์ ว่า “ไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือจะแพ้ แต่สำคัญว่าคุณจะเล่นอย่างไร” และแนวคิดโอลิมปิกสมัยใหม่โดย Pierre de Coubertin ว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่การชนะ แต่เป็นการมีส่วนร่วม” ต่างเป็นคำพูดทั่ว ๆ ไปที่อธิบายแนวคิดนี้

การโกง

หลักสำคัญของกีฬาคือผลลัพธ์จะต้องไม่มีการกำหนดผลการแข่งขันไว้ก่อน ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีโอกาสชนะเท่ากัน กฎจะต้องรับประกันว่าจะเกิดความยุติธรรมขึ้น แต่ผู้แข่งขันสามารถแหกกฎเพื่อเอาเปรียบได้
ผู้เข้าแข่งขันอาจเลือกโกงเพื่อให้ตนชนะ หรือเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายแอบแฝง การพนันผลการแข่งขันกีฬาสร้างแรงจูงใจให้เกิดการกำหนดผลการแข่งขันตายตัว (match fixing) ให้ผู้เข้าแข่งขันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

การใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพ

ธรรมชาติของการแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้นักกีฬาเพิ่มสมรรถภาพของตนเองผ่านการใช้ยา หรือวิธีการอื่น ๆ เช่น เพิ่มปริมาตรของเลือดในร่างกาย
กีฬาหลายชนิดที่รับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ต้องนำไปทำโปรแกรมทดสอบ มองหารายชื่อยาต้องห้าม และสั่งพักหรือคว่ำบาตรผู้เข้าแข่งขันที่ตรวจพบสารต้องห้าม

ความรุนแรง

ความรุนแรงในกีฬาจะเกี่ยวกับการข้ามเส้นระหว่างการแข่งขันที่ยุติธรรมและความรุนแรงก้าวร้าวโดยตั้งใจ บางครั้งนักกีฬา โค้ช แฟนคลับ และพ่อแม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อคนหรือสถานที่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความโกรธ หรือการเฉลิมฉลองอย่างผิดวิธี การจลาจลนั้นมีอยู่ทั่วไปและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการแข่งขันกีฬาทั้งในและระหว่างประเทศ

แต่ยังไงทางเราก็มองว่ากิจกรรมกีฬาสีเป็นเรื่องที่ควรสร้างสรรค์  ที่ควรทำกันอย่าง มีทิศทางพอสมควร ไม่ใช่เรื่องที่จัดกันเหมือนงานประจำวันที่เพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เพื่อทำสิ่งอื่นต่อไป  เป็นเพียงแค่กิจกรรมประจำปีในปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน

มีแง่มุมหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาสีที่หลายคนกล่าวถึง เช่น..

ครูและผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย..อาจมองว่าเป็นกิจกรรมที่พุ่มเฟือย

ครูและผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย..อาจมองว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเสียเวลาเรียน   

แต่ในขณะเดียวกันก็มีจำนวนไม่น้อยที่มองว่า..เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา

ทางด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อให้นักเรียนพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

ทุกอย่างจึงอยู่ที่การจัดการ..สมองซีกซ้ายและขวา..ถ้าหาจุดสมดุลเกิดกับเด็กได้

ทุกอย่างก็มีแต่รอยยิ้ม

แต่ถ้าไปถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกีฬาสี  บางทีเราอาจเข้าใจ

ว่าทำไมคนบราซิลจึงตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อเก็บเงินไปเชียร์บอลโลกทุกสี่ปี กีฬาสีมันเป็น

อารมณ์ที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวนมากใฝ่ฝันรอคอย..

          รอคอย..ที่จะแสดงออกในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในห้องเรียน

          รอคอย..ที่จะแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ เป็นพี่ใหญ่ของน้องๆ

          รอคอย..ที่จะทดสอบการทำงานเพื่อก้าวจากวัยรุ่นไปสู่ผู้ใหญ่ต่อไป

          รอคอย..ที่จะสนุกกับเพื่อนๆ ชั้นมัธยมก่อนที่จะก้าวไปสู่อุดมศึกษา

ความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงตามมาด้วยการทำงานที่จริงจังของเด็กบางกลุ่ม จนอาจส่งผลต่อคะแนนการเรียน การใช้จ่ายทางด้านการเงิน และความห่วงใยของผู้ปกครองเพราะลูกต้องออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนอยู่เกือบทุกวัน แม้ว่ากีฬาสีอาจมีเรื่องยุ่งๆ กวนใจให้ครูและผู้ปกครองอย่างมากมายก็ตาม แต่ก็เป็น

ความตั้งใจของเด็กไทยได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตนเองฝัน..ด้วยเหตุนี้เรื่องกีฬาสีของแต่ละโรงเรียน..จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้คนหลายคน หลายกลุ่ม ทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนมาร่วมคิดและทำกันเรื่องของการพัฒนาสมองคนกับการคุณภาพชีวิตของเด็กไทย ปล่อยให้ใครคนหนึ่งคน คนใดทำคนเดียวไม่ได้  ผมพูดจริงนะคะ ไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้

Leave a Reply